Názov výkonuCena €
  Vstupné kontrolné vyšetrenie    25.-
  Vstupná prehliadka dieťaťa    15.-
  Kontrolné vyšetrenie    15.-
  Ošetrenie neregistrovaného pacienta v ord.hodinách    10.-
  Administratívny úkon      5.-
  Konzultácia do 30 minút    15.-
  Analýza OPG/BTW snímku    15.-
  Akútne ošetrenie bolesti-v ordinačnej dobe     10.- + úkon
  Povrchová anestéza        5.-
  Infiltračná anestéza    15.-
  Zvodová anestéza - intraorálna    18.-
  Jednoplošková výplň - amalgám    14.-
  Dvojplošková výplň - amalgám    20.-
  Trojplošková výplň - amalgám    26.50
  Fotokompozit - 1-ploška    25.-
  Fotokompozit - 2-ploška    35.-
  Fotokompozit - 3-ploška  42.-
  Fotokompozit - rekonštrukcia korunky  45.-
  Provizórna výplň  
  12.-
  Endodontické ošetrenie primárne jednokoreňové    20.-
  Endodontické ošetrenie primárne viackoreňové    40.-
  Endodontické ošetrenie definitívne jednokoreňové    30.- + výplň
  Endodontické ošetrenie definitívne dvojkoreňové    50.- + výplň
  Endodontické ošetrenie definitívne trojkoreňové    65.- + výplň
  Odstránenie zubného kameňa (jedno zuboradie)    22.-
  DNA analýza mikrobiálnej flóry paradontálnych tkanív  120.-
  Pečatenie fisúr - každý zub    15.-
  Pieskovanie - odstránenie povlakov s AIR FLOW    70.-
  Bielenie POLLA OFFICE  186.-
  Bielenie Opalesence  200.-
  Extrakcia dočasného zuba, koreňa    15.-
  Extrakcia trvalého zuba, koreňa    30.-
  Extrakcia viackoreňového zuba 7,8    40.-
  Výmena drenu    15.-
  Nácvik hygieny zubov    15.-
  Vynechanie objednaného termínu    25.-
  Stomatologická protetika
  1 korunka porcelán+kov - fazetovaná160.- +20.- +odtlačok
  1 korunka kovokeramika198.- +20.- +odtlačok
  Celokovová korunka120.- +odtlačok
  Horná alebo dolná totálna protéza300.-
  Horná alebo dolná parciálna protéza270.- +spony
  Skeletová protéza370.- +spony
  Stiahnutie fixnej náhrady (1 zub)     15.-
  Znovunacementovanie fixnej náhrady (1 zub)     15.-
  Intraorálna RTG snímka    15.-
        
        
  Cenník platný od 1.6.2011